Vaje pripravnikov – razvrščanje in prva pomoč

Na tokratnih vajah so pripravniki obdelali dve temi, in sicer razvrščanje ter prvo pomoč. Pri vajah razvrščanja so ponovili postavitev osnovnih gasilskih ureditev oziroma postrojev in sprejemanje ter izvajanje povelij. Razvrščanje se lahko izvaja s posamezniki ali enotami. Pripravniki so vadili enovrstno in dvovrstno ureditev, kolono po en in po dva ter povelja za obračanje in premikanje postroja. Pri temi prve pomoči so ponovili lokacije v vozilih, kjer se nahaja opema za prvo pomoč, katero v društvu uporabljamo na intervencijah. Ponovili so pravilen prvi pristop do poškodovanca ter hiter pregled in sistem VODDO (varnost – odzivnost – dihalna pot – dihanje – obtok) z osnovami TPO (temeljni postopki oživljanja). Pravilni položaji poškodovancev, kot so stabilni bočni, polsedeči, leže na hrbtu na trdi podlagi, itd. ter uporabo zajemalnih nosil. Poudarek so imeli tudi na opeklinskih poškodbah, katere se največkrat pojavijo tekom intervencij. (S. Trebec)