Month: February 2016

Literatura za kviz gasilske mladine 2016

V nadaljevanju nekaj povezav do literature za kviz gasilske mladine. Programi za učenje činov, oznak specialnosti in položajnih oznak. Vprašanja za teoretični test na gasilskih tekmovanjih za memorial Matevža Haceta. Gasilska abeceda 1 Gasilska abeceda 2 Oznake za veščine pionirjev in mladincev PIONIRJI – prva pomoč PIONIRJI, MLADINCI, GASILCI PRIPRAVNIKI – zgodovina gasilstva PIONIRJI veš – …

Usposabljanje za nosilca dihalnega aparata

Dva gasilca PGD Rakek sta danes v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu opravila usposabljanje za nosilca dihalnega aparata. Usposabljanje traja dva dni; prvi dan se gasilci spoznajo z opremo in ostalimi značilnostmi dela pod dihalnim aparatom, drugi dan pa je namenjen praktičnim vajam. Gasilci so po zaključku usposabljanja usposobljeni za osnovno vzdrževanje in uporabo izolirnih dihalnih aparatov.

Vaje pripravnikov – radijske zveze

S pripravniki smo na februarskih vajah obnovili znanje o radijskih zvezah in delu z njimi ter praktično vadili različne oblike pogovorov preko radijskih postaj. v drugem delu vaj smo ponovili osnove zavarovanja kraja intervencije, poseben poudarek pa je bil na prometnem zavarovanju kraja intervencije. Na različnih praktičnih primerih smo vadili postavitev delne in popolne zapore …

Vaje operative – notranji napadi

Tokratne vaje operative so bile na temo dela v notranjem napadu pri gašenju in preiskovanju. V orodišču gasilskega doma smo si pogledali sestavne dele IDA ter vadili sestavo in pravilno nameščanje le tega. Sledile so praktične vaje v zadimljenem prostoru, kjer se je gasilce skušalo izpostaviti čim več situacijam, med drugim tudi nepredvidljivim, na katere lahko naletijo …

Usposabljanje za nosilca dihalnega aparata

Dva gasilca PGD Rakek sta danes v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu opravila usposabljanje za nosilca dihalnega aparata. Usposabljanje traja dva dni; prvi dan se gasilci spoznajo z opremo in ostalimi značilnostmi dela pod dihalnim aparatom, drugi dan pa je namenjen praktičnim vajam. Gasilci so po zaključku usposabljanja usposobljeni za osnovno vzdrževanje in uporabo izolirnih dihalnih aparatov.