Month: March 2014

Obvestilo vaje operative

V soboto, 5.4.2014 so ob 18:00 uri operativne vaje na temo dela pod IDA in napadov preko lestve. Tema vaj je deloma spremenjena in prilagojena glede na interno analizo intervencije Alumar. Vadilo se bo postavljanje lestve, izvajanje napadov preko lestve, postavljanje cevovodov v višje objekte, pripravo delovišča na strehi, … itd.

Obvestilo – izklop električne energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Cerknica obvešča odjemalce, da bo v soboto dne 29.3.2014 od 5:30 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOVCE 2003, IVANJE SELO-HRIB 1970, IVANJE SELO-VAS, RAKEK-DOVCE 1971, TP UNEC-KOVINOPLASTIKA 2005, UNEC-AVTOCESTA 1976, UNEC-HRIB 1934, UNEC-KOVIND …

Vaje bolničarjev – zasutje

Tokratne vaje bolničarjev so bile ponovno na temo delovne nesreče. Pri kopanju jarka je prišlo do zasutja delavca, nekaj metrov stran pa je med kamnite bloke ukleščilo še drugega. Lokacijo se je zavarovalo in postavilo osvetlitev. Med tem, ko je ekipa bolničarjev izvajala prvi pregled in oskrbo zasutega delavca, je tehnična ekipa začela z stabilizacijo …

Previdno pri kurjenju v naravi!

Zaradi suhega, toplega in vetrovnega vremena se je povečala požarna ogroženost naravnega okolja v večjem delu države in že beležimo več požarov na prostem. Vrhnja plast zemlje je marsikje že izsušena, vegetacija pa še ni začela zeleneti, razen ponekod na Primorskem. Prihaja tudi čas intenzivnega dela na prostem, zlasti odstranjevanja ostankov kmetijskih rastlin ter drugega rastja z vrtov, …