Category: Usposabljanja 2018

Preventivni pregled podjetja DS Smith

V skladu z dogovorom o sodelovanju na področju zagotavljanja požarne varnosti v podjetju DS SMITH smo včeraj opravili preventivni pregled prostorov, gasilne opreme in spoštovanja požarnega reda. Pri pregledu smo bili posebej pozorni na:

  • prehodnost in označenost evakuacijskih poti,
  • ustreznost gasilnikov (tip, pozicija in veljavnost), označenost in njihova dostopnost,
  • ustreznost hidrantnih omaric (pozicija in veljavnost), označenost in njihova dostopnost,
  • označevanje, delovanje in dostopnost zunanjih nadtalnih hidrantov,
  • skladiščenje nevarnih snovi in uporabo ustreznih lovilcev,
  • skladiščenje lahko vnetljivih snovi,
  • usposobljenost zaposlenih za nudenje prve pomoči in izvajanja evakuacije.

Med pregledom smo se seznanili z novo razporeditvijo prostorov in opreme, nameščenostjo protipožarnih sistemov, dostopov do objekta, mestom za odklop električne energije in plina, lokacijo zbirnega mesta za zaposlene in postavitvenimi površinami za gasilske enote. Po pregledu je bil sestavljen zapisnik s opaženimi pomanjkljivostmi in predlogi za izboljšanje, izpostavilo se je tudi dobre primere upoštevanja in izvajanja požarne varnosti v podjetju.

Vaje operative – postopki vstopa pri GNP

Novembrske vaje operative smo ponovno namenili tematiki gašenja notranjih požarov. Vadili smo postopke vstopa v objekte ter postopke, katere izvajajo notranji napadalci med napredovanjem v objektu. Na dveh delovnih točkah se je vadilo vstope v objekt (odpiranje vrat v objekt, odpiranje ven, uporaba vrvice, sekire,….), oblikovanje ustreznih curkov za različne faze gašenja ter napeljavo cevovoda po lestvi na balkon s pripravo na vstop. Na koncu vaj se je pogledalo še napadalno kaseto s pred pripravljenimi C cevmi in ročnikom ter povadili še delo z njo.

 

Vaje bolničarjev – TPO in AED

Na današnjih bolničarskih vajah smo v teoriji obnovili osnovne postopke TPO z uporabo AED in dihalnega Ambu balona, postopke pri sprostitvi dihalne poti zaradi tujkov in oskrbo hujših krvavitev. Ker bo kmalu minilo že leto od prvih pridobljenih licenc za prve posredovalce, smo ponovili tudi nekaj scenarijev posredovanj ob aktiviranju ekipe PPO. Zaradi bližajočih se terminov podaljševanj licenc prvih posredovalcev smo na praktičnem primeru izvedli vajo kateri je sledila še krajša analiza. Naslednji četrtek, 8. novembra, nadaljujemo z vajami bolničarjev s poudarkom na teoriji in praksi prvih posredovalcev (Trebec S.)

Vaja GZ Cerknica 2018

Z namenom, da se preizkusi in izpopolni organiziranost in pripravljenost gasilskih enot GZ CERKNICA ob požaru v parkirni hiši se je v soboto 13. oktobra izvedla napovedana, praktična in poučna gasilska vaja z imenom »Požar v garažni hiši soseska Jezero 2018«. Vaja se je izvedla na podlagi sledečih predpostavk: na območju vzhodnega dela garažne hiše gori več avtomobilov, v objektu garažne hiše in stanovanjskih blokov nad njo so ostale ujete in poškodovane osebe.

Za izvedbo take vaje smo se odločili zaradi tega, ker nihče iz naše GZ nima izkušenj z gašenjem takih objektov, katerih do pred kratkim niti ni bilo v naši bližini. Sedaj pa sta dve, v nastajanju je tretja. Obenem smo preizkušali sistem soseske Jezero, ki ima avtomatske javljalnike požara in varnostne ukrepe, kot so pregradne požarne stene in dimna stena. Izvedli smo tudi obširno evakuacijo prebivalcev, predvsem zaradi tega, da vidijo, kako poteka

Vaja je trajala od 9:00 do 12:00 ure. Na vaji je skupaj sodelovalo 123 gasilcev iz 17 PGD v GZC. Iz PGD Rakek so sodelovali trije inštruktorji, 8 gasilcev z GVC 16-25 in 1 gasilec, kateri je opravljal naloge v poveljstvu vaje. Po zaključku vaje je sledila interna analiza vaje po sektorjih, sestanek in analiza inštruktorjev ter kratka zaključna analiza vseh sodelujočih.

Vir foto: Notranjsko primorske novice

Vaje operative – GNP

Oktobrske vaje operative smo namenili temi gašenja notranjih požarov, pregledu novih smernici in dogovorov pri izvajanju le teh v enoti PGD Rakek. V prvem delu vaj smo teoretično, preko kratkega predavanja, spoznali in obnovili nove smernice in taktiko gašenja notranjih požarov. Tekom predavanja so operativci tudi aktivno sodelovali z vprašanji in predlogi. Po končanem predavanju smo se preselili pred staro OŠ, kjer smo si pogledali  kako deluje kaseta za cevi v kateri sta v svitku zloženi dve C cevi in turbo ročnik. Po predstavitvi se je še vsak preizkusil v delu z ročnikom in oblikovanju curkov. Zadnji del vaj je bil namenjen preigravanju scenarijev, vse razen zadnjega smo izvedli z ekipo osmih gasilcev, katera predstavlja posadko GVC 16-25. Prvi scenarij je predvideval požar kuhinje v pritličju stanovanjskega objekta, drugi požar prostora v višjem nadstropju večstanovanjskega objekta in tretji požar v mansardi objekta. Po vsakem scenariju se je izvedla analiza posredovanja.

Vaje bolničarjev – oskrba krvavitev

Na vajah bolničarjev smo na kratko ponovili teorijo oskrbe krvavitev in nujnih stanj interne medicine. Nadgradili smo znanje prejšnjih vaj in tako dali poudarek na krvavitvah s trupa in spodnjih okončin. V nadaljevanju smo na praktičnem delu ponovili pristope pri realnih situacijah ter vadili scenarije zaustavitve krvavitev in imobilizacije poškodovanih udov. Poudarek smo dali na pravilni namestitvi kompresijske preveze močnejših krvavitev in pravilno uporabo “Tourniqueta” oz. namenskega pripomočka pri t.i. Eshmarchovi prevezi, katero uporabljamo v izjemnih primerih odtrganih udov. Hkrati smo ponovili tudi imobilizacijo poškodovanih udov s pomočjo trikotnih rut (Trebec S.).

Posvet Železnica in varnost

V sredo smo se štirje člani poveljstva odzvali vabilu štaba Civilne zaščite občine Vrhnika na predavanje v sklopu občinske vaje sistema zaščite, reševanja in pomoči z naslovom “Železniška nesreča Verd 2018”. V ta namen je občina Vrhnika v sodelovanju s Slovenskimi železnicami, štabom CZ Občine Vrhnika in GZ Vrhnika organizirala predavanje na temo “Nevarnosti, ki prežijo ob železniški nesreči”. Predavanja in posveta, ki je potekalo v prostorih Cankarjevega doma na Vrhniki so se udeležila prostovljna gasilska društva GZ Vrhnika in okoliški PGD, kateri se tudi srečujemo z nesrečami in požari ob železniški progi Ljubljana-Postojna. Na posvetu so 4 predavatelji predstavili sledeče teme: varno delo in gibanje na železniškem območju, elektro energetika ter vleka vlakov in vozna sredstva. Pridobljeno prepotrebno znanje bomo udeleženci PGD Rakek v zimskem času na operativnih vajah podali tudi ostalim članom operativne enote (Trebec S.)

Nenapovedana vaja – delovna nesreča

Po scenariju vaje je oseba padla iz višine in se nabodla na ograjo skozi trup. Ob prihodu na lokacijo je bila oseba v nezavestnem položaju, zaradi sunka ob padcu pa se je sumilo tudi na poškodbo hrbtenice. Dodatno nevarnost za posredovalce je predstavljala plinska jeklenka iz katere je izhajal plin, kateri je tudi gorel. Zaradi nezavesti in položaja v katerem je bil ponesrečenec se je izvedlo stabilizacijo tujka v trupu, oskrbelo odprt zlom roke, stabiliziralo vrat ter zaščitilo pred vremenskimi vplivi in posledicami delovanja rezalke. Ograjo se je nato previdno odrezalo, poškodovanca pa prestavilo na zajemalna nosila, kjer se ga je še dodatno oskrbelo.