Osnovni pristop s hitrim pregledom in TPO

Ker je bil v januarju 2019  s strani Zdravstvenega doma Cerknica, Občine Cerknica in Gasilske zveze Cerknica podpisan dogovor na osnovi katerega bodo v prvih dneh februarja lahko začeli z aktivacijo prvih posredovalcev (PPO), so se nam na tokratnih vajah bolničarjev pridružili tudi člani PPO drugih PGD v našem sektorju. Tako smo včeraj prvič imeli skupne vaje prvi posredovalci iz celotnega sektorja. Najprej smo na kratko ponovili teorijo pristopa do poškodovanca in hitri pregled, kateremu lahko sledijo temeljni postopki oživljanja (TPO). Razdelili smo se v dve skupini in vadili na scenarijih posredovanja ob aktiviranju PPO. Ekipe PPO so aktivirane v primeru suma na srčni zastoj, suma na tujek v zgornjih dihalih s hudo zaporo dihalne poti ali suma na hudo zunanjo krvavitev (Trebec S.).