Vaje operative – delo z lestvijo

Operativne vaje v marcu so zajemale delo z gasilskimi lestvami. Zaradi vremenskih razmer vaj nismo mogli izvesti v celoti, saj je bila zunanja temperatura pod lediščem, prisotne so bile tudi snežne padavine. Kljub temu smo ponovili osnove postavljanja in varno delo z gasilsko trodelno raztegljivo lestvijo. Napeljavo cevovodov in gašenje preko lestve zaradi nizkih temperatur in varnosti nismo izvedli (Trebec M.).