2. Tedensko srečanje naše mladine-Prva pomoč

V sredo 19.9 smo imeli 2. srečanje naše gasilske mladine in osrednja tema je bila prva pomoč. Otroci so se razdelili na več skupin, ki so krožile med različnimi točkami. Pri pionirjih smo na prvi točki ponovili teorijo za tekmovanje gasilske mladine iz kviza. Na drugi točki smo se naučili oživljanja odrasle osebe ter povijanja ob poškodbi glave in opečene dlani. Na tretji točki pa smo imeli oskrbo plitvih ran – odrgnine, manjše ureznine ipd. Naučili smo se tudi pravilno poviti rano z obližem.
Mladinci so imeli dve točki. Na eni so ponovili oskrbo ran – podobno kot pri pionirjih le, da smo dodali še teoretično oskrbo hujših ran – vbodov, zvinov in zlomov. Na drugi točki pa so ponovili oživljanje odrasle osebe in se naučili, kako se oživlja majhnega otroka. Obnovili pa smo tudi kako se povija ob poškodbi glave in opečene dlani.

Anita Trebec

Gašenje notranjih požarov – modul C

Operativna gasilca PGD Rakek sta uspešno zaključila tri dnevno izobraževanje za gašenje notranjih požarov, modul C. Usposabljanje je potekalo v ICZR na Igu od 12. do 14. septembra. Tečaj je nadaljevanje izobraževanja gašenja notranjih požarov, modul B. Prvi dan je bil namenjen pretežno teoriji, kjer smo predelali:

– razvoj požara in gašenje v zahtevnih (več etažnih) objektih,
– gibanje in branje dimnih mas v zahtevnih (več etažnih) objektih.
– transport ponesrečencev iz zadimljenih objektov,
– napeljava cevovoda in sistematično gibanje v zadimljenem objektu,
– nadzor nad delom napadalnih skupin,
– uporaba lestev za reševanje in gašenje,
– uporaba termo kamere,
– komunikacija znotraj napadalne skupine in med skupinami,
– vertikalno in horizontalno prezračevanje v zahtevnem objektu,
– uporaba naprednih veščin za ohlajanje dimnih plinov in gašenje plamenov,
– delo napadalne skupine pri reševanju in gašenju v notranjem požaru,
– naloge napadalne skupine in oddelka,
– namen in oblikovanje reševalne skupine,
– prepoznavanje nevarnosti pri gašenju notranjega požara v zahtevnih objektih

V popoldanskem delu prvega dne pa smo praktično vadili postavljanje tri-delne raztegljive in stikalne lestve v kombinaciji z reševanjem ponesrečencev preko njih. Preizkusili smo se tudi v delu z ALK ter pravilnemu delu v košari tega vozila.

Drugi dan je bil sestavljen iz štirih vročih vaj, kjer smo vadili gašenje enostavnih objektov s pomočjo uporabe lestev ter poudarkom na delu skupine, vadbi tehnike gašenje in prezračevanja s pomočjo izdelave presekov na strehah objektov, gašenju požara v večstanovanjskem objektu s poudarkom na vertikalnem prezračevanju stopnišča ter gašenju požara v kletnih prostorih.

Tretji dan je imel poudarek na delu oddelkov ter vodenju posameznih oddelkov zunaj in v objektu. Izvedli so se trije scenariji, ki so simulirali požare na objektih (od preprostih do večstanovanjskih). VIDEO

1. Tedensko srečanje naše mladine-vaje z vodo

V sredo, 12.09.2018, so mladi gasilci našega društva začeli s prvimi vajami. Ker je bilo vreme lepo smo bili  na stadionu in ga izkoristili za gasilske vaje z vodo. Ob 18:00 so prišli pionirji. Ena ekipa je vadila “brentačo”, ki je velikokrat element naših tekmovanj, druge ekipe pa so se pomerile v različnih igrah z vodo. Najprej so kot enotna gasilska enota prenašali vodo iz soda v sod. Nato pa so se razdelili v dve manjši ekipi in ti sta tekmovali katera bo prenesla več vode v prazno plastenko. Ob 19:00 so prišli mladinci. Njihova ura je iz gledala podobno, le da smo na koncu dodali še štafeto 4 x 100 m s predajo ročnika.Obe uri sta bili tako zanimivi in sta minili tako hitro, da smo ostali brez fotografij.

Postani operativni gasilec PGD Rakek

Bi rad pomagal, ko drugi ne zmorejo? Imaš željo pomagati ljudem v stiski? Bi bil rad del ekipe in ti tovarištvo ni tuje? Bi se nam rad pridružil in postal operativni gasilec PGD Rakek?

Naj ti pomagamo pri odločitvi!

Prostovoljni gasilci smo ljudje, ki večino svojega prostega časa namenimo izobraževanju, usposabljanju, vzdrževanju gasilske tehnike in opreme, ter pomoči ljudem v nesreči. Delo prostovoljnega gasilca operativca je naporno, večkrat nevarno in neprijetno. Biti prostovoljni gasilec ni služba, ni hobi, … je poslanstvo in način življenja! Kljub temu, da za svoje delo ne prejemamo plačila, svoje delo opravljamo profesionalno.

Delovanje na takem nivoju zahteva precej odrekanja, saj se je potrebno za uspešno in kakovostno izvedbo nalog neprestano usposabljati in uriti. Potrebuješ predanost in željo po novih spretnostih. Moraš biti sposoben sprejemati nove, raznolike izzive in biti pripravljen na skupinsko delo, saj za postavljače in iskalce slave pri nas ni prostora. V svoje vrste radi sprejmemo pridne in predane ljudi. Za delo v enoti gasilci ne prejemamo nobenega plačila, razen moralnega zadoščenja pri uspešno nudeni pomoči.

Kdo je operativni gasilec?

  • je strokovno usposobljen za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisan izpit za operativnega gasilca;
  • ima opravljen preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposoben za opravljanje gasilske službe;
  • ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
  • starost operativnega gasilca je skladna s starostjo, ki jo določa Zakon o gasilstvu: 18-63 let (moški) ali 18-50 let (ženske).

V primeru, da si star 16. let ali več, boš v okviru pripravništva v gasilski enoti opravil interno usposabljanje ter tečaj za gasilca Pripravnika. Po zaključenem tečaju za Pripravnika lahko prostovoljno sodeluješ na intervencijah pri nalogah, ki so v skladu s programom pripravništva ter niso nevarne za zdravje in življenje. Dela opravljaš pod nadzorom gasilskega vodje. Mladoletnik lahko opravlja naloge gasilca pripravnika le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali skrbnikov. Po zaključenem pripravništvu v gasilski enoti, opravljenem tečaju za Pripravnika sledi tečaj za Operativnega gasilca. Po zaključku tečaja in starosti 18. let ali več postaneš polnopraven član operativne enote.

Imaš vozniško dovoljenje C kategorije? Take kandidate vedno potrebujemo! Po opravljenem internem usposabljanju za delo z gasilskimi vozili ter izpolnjenih zakonskih pogojih postaneš voznik – strojnik gasilskih vozil. Odgovorna in pomembna naloga, katera ni zaupana vsakomur.

Si se prepoznal, našel v napisanem? Bi rad postal operativni gasilec PGD Rakek?

Kontakt z nami lahko vzpostaviš na spodnje načine:

  • nas obiščeš vsak tretji četrtek v mesecu ob 19:00 uri, ko izvajamo preglede in vzdrževanja opreme ali prvo soboto v mesecu ob 19:00 uri, ko imamo operativne vaje
  • spremljaš na naši internetni strani plan dela za posamezen mesec in nas obiščeš na naših dejavnostih ali
  • pokličeš na 031-249-145 (Modic Miha, poveljnik) in z veseljem ti bomo pokazali opremo ter razložili kako postaneš član naše ekipe.

POTREBUJEMO TUDI TVOJO POMOČ, PRIDRUŽI SE NAM!

Postani operativec PGD Rakek

Vaje bolničarjev – krvavitve zgornjih okončin

Na tokratnih vajah bolničarjev smo preko teorije obnovili znanje o krvavitvah in nujnih stanjih interne medicine ter se podrobneje dotaknili krvavitev zgornjih okončin. Pregledali smo opremo, ki jo potrebujemo za hitro zaustavitev krvavitev in imobilizacijo poškodovanih udov, katera se nahaja v nahrbtniku s sanitetnim materialom ter pregledali torbo z opremo za nudenje TPO. V nadaljevanju smo na praktičnem delu ponovili osnovne pristope pri realnih situacijah ter vadili scenarije zaustavitve krvavitev in imobilizacije poškodovanih udov (Trebec S.).

Uvodni sestanek staršev in mladine

S septembrom se je začelo novo šolsko leto. S šolo pa tudi naše gasilske vaje. V sredo, 05.09.2018, smo imeli uvodni sestanek, kjer smo se po dolgih poletnih počitnicah srečali mentorji, gasilska mladina in njihovi starši. Mentorji smo z veseljem ugotovili, da so se vsi otroci vrnili in hkrati sta se vpisala še 2 nova. Letos imamo tako za en razred otrok, in sicer kar 20: 11 pionirjev in 9 mladincev. Na sestanku smo se pogovarjali o lanskem letu, kaj nas čaka letos ter o naših željah. Ugotovili smo, da nas čaka pestro leto z mnogimi dogodki. Ta prave vaje pa začnemo v sredo, 12.09.2018,  in sicer s pionirji ob 18:00 in z mladinci ob 19:00.