Občinska orientacija 2018

Danes, 19.05.2018, se je v organizaciji PGD Otave odvila občinska orientacija za našo gasilsko mladino. Nastopili smo s 5 ekipami – 3 pionirskimi in 2 mladinskima. Pionirji 1 v sestavi Zala Ileršič, Lara Čuček in Martin Mavsar so dosegli 10.mesto. Pionirji 2 v sestavi Adam Dujmenovič, Tilen Mišič in Mark Raljevič so bili 14. Pionirji 3 v sestavi Robert Matičič, Marko Matičič in Val Jovanovič pa so bili 16. Mladinci 1 v sestavi Katja Marolt, Matej Mavsar ter Luka Zidar so bili 2. Mladinci 2 v sestavi Inela Ćoralić, Darko Kondič in Aljaž Kogej pa so bili 11. Posebej pa smo ponosni na Adama, Tilna, Marka, Markota in Vala, ki so naši prvošolčki in za katere je bilo to prvo gasilsko tekmovanje. Od septembra vestno hodijo na naše tedenske vaje in se spoznavajo z gasilskimi veščinami. Pridnost se je splačala, saj so v cilj pritekli z žarom v očeh ter nasmejani in zadovoljni. V družbi njihovih staršev smo preživeli lep dan, ki jim bo še dolgo ostal v spominu.

Katja, Matej in Luka pa so se uvrstili tudi na regijsko orientacijo, ki bo potekala 16.06. v organizaciji GZ Vrhnika.

Anita Trebec

Zaključek pripravništva – izpiti

V soboto smo imeli interno zaključno preverjanje pripravnikov za vstop v operativo. Tekom leta so se udeleževali mesečnih vaj pripravnikov in drugih izobraževanj, letos spomladi pa so zaključili tudi izobraževanje za operativnega gasilca v organizaciji GZ Cerknica.

Na internem preverjanju so pripravniki pokazali zavidljivo znanje na 7 delovnih točkah in sicer: razvrščanje, osebna zaščitna oprema in izolirni dihalni aparat, oprema v vozilih, radijske veze, gasilski vozli, prva pomoč ter postavljanje cevovodov in oblikovanje curkov. Pripravniki so preverjanje uspešno opravili in se tako priključili operativni enoti našega društva, katera je sedaj večja za 6 novih gasilcev. Čestitamo vsem za vložen trud in jim želimo uspešno gasilsko pot še naprej! (Trebec M.)

Osnove IDA, evidence in OTP

Operativne vaje v mesecu maju so bile namenjene obnovitvi osnovnih znanj iz področja IDA. V uvodnem, kratkem predavanju smo predelali osnove IDA (sestavne dele, vzdrževanje,…), določili način evidentiranja notranjih napadalcev ter se pogovorili o postopku posredovanja. Drugi, praktični del vaj, se je izvedel na dveh delovnih točkah. Na prvi smo sestavljali IDA in si pogledali evidenčno tablo IDA, na drugi točki pa vadili opremljanje z IDA v kabini vozila GVC 16-25.

Vaje pripravnikov – priprave IV.

Pripravniki so imeli 4. ponavljalne vaje za sprejemni izpit na katerih smo obdelali temo prve pomoči in vozlov v gasilstvu. Pregledali smo opremo za prvo pomoč, katero uporabljamo v društvu in ponovili njen namen ter način uporabe. Pripravniki so ponovili uporabo AED-ja, nameščanje vratne opornice, položaje poškodovancev in uporabo zajemalnih in klasičnih nosil. Na koncu so ponovili še osnovne gasilske vozle za varovanje pri delu in navezavo orodja (Trebec M.).

Vaje pripravnikov – priprave III.

Na tretjih pripravljalnih vajah za zaključno preverjanje smo s pripravniki ponovili osnove uporabe osebne zaščitne opreme in izolirnega dihalnega aparata (IDA). Ponovili smo kako mora biti gasilec pravilno oblečen in opremljen na različnih intervencijah (npr. na požarih v objektih, tehničnih intervencijah in požarih v naravi). Pripravniki so pregledali sestavne dele IDA, zamenjali tlačno posodo, opravili minutni test ter si ga pravilno namestili in nadeli dihalno masko. Poleg vaj z osebno zaščitno opremo in IDA so na koncu ponovili še poznavanje opreme v vozilih društva in njene uporabe (Trebec M.).