Vaje vrvnih tehnik – vozli

Na drugih vajah vrvne tehnike smo obdelali osnovne vozle. Vaje so se začele z krajšim predavanjem, nato pa smo se preselili v garažo gasilkega doma, kjer smo praktično vadili izdelavo naslednjih vozlov: varovalni vozel, osmica, vpletena osmica, osmica z dvojno zanko, bičev vozel, polbičev vozel, podaljševalni vozel, prusikov vozel, najlonski vozel, ambulantni vozel in vozel metulj. Prihodnje vaje bodo na temo izdelave sidrišč in varovalnih ograj.

Vaje pripravnikov – elektrika

Februarske vaje pripravnikov so bile namenjene tematiki elektrike v gasilstvu. Skozi teoretični del vaj so se pripravniki najprej seznanili z osnovami pojmi in pravili o elektriki. Največji poudarek smo namenili nevarnostim, ki pretijo gasilcem in ostalim posredovalcev ob nezgodah, kjer je prisotna elektrika, ter kako se tem nevarnostim s pravilnim in varnim delom izogniti. V praktičnem delu vaj smo si ogledali opremo v GVC-16/25 za delo z električno energijo. Pregledali smo električni agregat in ročno orodje na električni pogon, ter ponovili osnovna pravila za varno delo z električnim orodjem. Dežurni delavec Elektro Ljubljana pa nam je razkazal tudi opremo, katero uporabljajo delavci elektro podjetja za svoje delo na terenu.

Trebec Mitja

Vaje operative – taktični nastopi

V soboto, 4.2.2017 smo se operativci PGD Rakek zbrali na drugih mesečnih vajah operative letos. Vaje na temo preigravanje scenarijev so potekale v prostorih gasilskega društva. Gasilci smo se razdelili v štiri skupine. Vsaka skupina je izžrebala scenarij s ključnimi podatki: datum in čas posredovanja, vrsta nesreče in ostali dejavniki, ki vplivajo na potek namišljene intervencije.

  1. scenarij: požar tovornega vozila z nevarno snovjo na avtocesti
  2. scenarij: požar kurilnice v enostanovanjski stavbi
  3. scenarij: dimniški požar v večstanovanjski stavbi
  4. scenarij: dva večja požara ob železniški progi

Pri požaru tovornega vozila je za zaplet poskrbela prometna konica v poletnem času in vrsta nevarne snovi na njem – UN 1230, metilni alkohol. Ukrepi ob nesreči s to snovjo so: evakuacija v radiju 800m, ker se plini zadržujejo v kotlinah obstaja možnost eksplozije zaradi bližine železniške proge (prihaja do iskrenja). Požar kurilnice se je zgodil v delu Rakeka, ki je precej odmaknjen od naselja in kjer je težava s hidrantnim omrežjem. Vodja intervencije je moral misliti na usmerjanje dodatnih enot in na preskrbo z vodo. Zaradi dimniškega požara je v dveh stanovanjih prišlo do poškodbe dimnika in posledično do zadimljenosti prostorov. Potrebno je bilo izvesti evakuacijo v stavbi, kjer po požarnem načrtu živi 52 ljudi ob dejstvu, da se je požar zgodil na silvestrovo, ko je moštvo precej okrnjeno. Dva večja požara ob železniški progi pa je dodatno podpihoval močnejši južni veter.

Rešitve scenarijev so skupine predstavile ostalim. Po vsaki predstavitvi smo se pogovorili o pomanjkljivostih in predlagali izboljšave. Take vaje že tradicionalno izvajamo v zimskem času, ko je vprašljivo delovanje na prostem. Čeprav so mogoče manj zanimive kot vaje na terenu so nujne za usposabljanje potencialnih vodij intervencij, vodij sektorjev in vodij skupin.

Modic Miha

Vaje bolničarjev – pristop

Na letošnjih drugih bolničarskih vajah smo se posvetili osnovnemu oz. prvemu pristopu do poškodovanca. Skozi teorijo smo spoznali osnove prvega pristopa do poškodovanca ter na praktičnem primeru preizkusili teorijo. Poudarek teorije je bil na pristopu do poškodovanca po principu VODDO (Varnost-Odzivnost-Dihalna pot-Dihanje-Obtok) in kasneje odločanje za nadaljnji pregled ali gre za zavestno ali nezavestno osebo. Na tokratnih vajah smo predpostavili, da poškodovana oseba diha, ni v srčnem zastoju, vendar vsekakor potrebuje prvi osnovi pregled in nadaljnjo zdravstveno oskrbo. Na naslednjih vajah, prvi četrtek v mesecu marcu, bomo teorijo in praktični del posvetili temeljnim postopkom oživljanja (TPO).

2. Pokalno tekmovanje v SSV članice A

Članice A smo se v soboto, 28.01.2017, udeležile drugega pokalnega tekmovanja v SSV. Odvijalo se je v športni dvorani v Mirni Peči v organizaciji PGD Hmeljčič. Tudi tokrat naš čas ni bil slab. Na žalost pa se pri izvedbi pokažejo naša mladost, neizkušenost ter izredna želja po dobrem rezultatu in tako naredimo preveč napak, ki prinesejo kazenske točke. Le-te pa naš končni rezultat poslabšajo. Sedaj imamo 2 tedna časa, da delamo na teh pomanjkljivostih in napake odpravimo ter tako na 3. tekmovanju v Keblju resnično dosežemo rezultat, ki smo ga zmožne!

Anita Trebec

Pokalno tekmovanje v SSV članice A

Članice A se že nekaj časa aktivno pripravljamo na tekmovanja in vadimo spajanje sesalnega voda. V soboto, 21.01.2017, smo se tako udeležile prvega pokalnega tekmovanja v sklopu šestih, ki jih organizira Gasilska zveza Slovenije. Odvijal se je v športni dvorani Starše v organizaciji lokalnega PGD. Zbralo se je ogromno ekip, tako članov kot članic, zato je bilo vzdušje enkratno. Bilo je veliko gledalcev, ki so zavzeto spremljali ekipe in rezultate. Naša ekipa se je odrezala solidno. Postavile smo svoj osebni rekord, a pri tem naredile kar nekaj napak in s tem dobile nepotrebne kazenske točke. Pokazala se je naša mladost in nervoznost. Tako ostaja še kar nekaj prostora za izboljšave in odličen rezultat!  Upamo, da ga bomo dosegle že to soboto, ko odhajamo v Mirno peč na 2. pokalno tekmovanje v organizaciji PGD Hmeljčič.

Anita Trebec