OBVESTILO


OMEJITEV VSTOPA V GASILSKI DOM PGD RAKEK

Zaradi razglasitve epidemije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih ter omejitve širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) iz preventivnih razlogov ODREJAVA OMEJITEV VSTOPA v gasilski dom.

Do preklica so odpovedana vsa druženja v gasilskem domu.

V času te interne odredbe je v gasilskem domu PREPOVEDANO zadrževanje večje skupine oseb. Zadrževanje je dovoljeno le v primeru intervencij ter nujnih vzdrževalnih del. V gasilski dom vstopajo le popolnoma zdrave osebe, pri tem se upošteva vse ukrepe in navodila NIJZ o zaščiti pred okužbo (higiena, distanca, maske, prezračevanje, dekontaminacija… itd).

  • OPERATIVNA ENOTA BO V PRIMERU INTERVENCIJE NORMALNO AKTIVIRANA TER ŠE NAPREJ SKRBELA ZA VARNOST KRAJANOV IN KRAJANK!
  • Dovoljuje se vse aktivnosti, ki so povezane z rednim delovanjem operativne enote. Pri tem se upošteva vse ukrepe NIJZ in interno sprejeta navodila za delovanje enote v času COVID-19 (operativa prejela po elektronski pošti dne: 13. in 14. marec 2020).

Osebam, ki kažejo znake prehlada, so bili v zadnjem času na območjih s potrjenim primerom okužbe ali so bili v stiku z osebo, ki kaže znake oziroma ima potrjeno okužbo , je vstop STROGO PREPOVEDAN.

Poveljnik PGD Rakek: Modic Miha, GČ I.st.
Predsednik PGD Rakek: Drole Klemen, GČ I.st.

Srečanje mladine

Zopet je prišla sreda in čas za srečanje mladincev. Tokrat so se posvetili osnovam prve pomoči. Srečanje je bilo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del je obsegal prvo poglavje prve pomoči iz priročnika, ki je predpisan kot gradivo za tekmovanje iz kviza. Pri praktičnem delu pa so mladinci spoznali opremo, ki se uporablja pri nudenju prve pomoči in našega društvenega Leskota postavljali v osnovne položaje nenadno obolelih / poškodovanih.
 
Pri izvedbi srečanja smo uporabljali priporočila NIJZ in vlade RS, tako da smo si mentorji in mladinci  pri prihodu v dom umili roke in dezinficirali. Ves čas pa smo nosili tudi maske ter poskušali držati medsebojno razdaljo.
 
Za konec pa še ena malo manj vesela novica. Zaradi trenutnih priporočil in situacije v državi smo se mentorji odločili, da začasno odpovemo nadaljnja srečanja. Zaenkrat tako velja, da v sredo, 21.10.2020 in sredo, 28.10.2020 srečanja mladincev NE BO. Mentorji pa upamo, da bo november bolj prijazen in se tako vidimo v sredo, 04.11.2020, kar pa še pravočasno javimo.
 
Anita
 

Vaje operative in prikazna vaja – odpiranje in gašenje osebnega vozila

Vaje so bile razdelejne na dve delovni točki. Gasilci so na prvi točki vadili odpiranje osebnega vozila s posebnimi pripomočki. Takšno odpiranje se izvaja v nenujnih primerih, vedno ob navzočnosti Policije. S posebnimi pripomočki se poskuša odpreti avto z minimalnimi poškodbami. Na drugi točki so gasilci vadili gašenje osebnega vozila. V prvem delu se je gasilo začetni požar v motornem delu vozila, v drugem pa polno razvit požar celotnega vozila.

Na koncu je potekala še prikazna vaja za navzoče gledalce, kjer se je simuliralo požar kombiniranega in osebnega vozila na regionalni cesti. Ob zavarovanju kraja in zapori cestišča je potekalo gašenje vozil z vodo in dodatno zalivanje z gasilno peno.

Nekaj utrinkov z vaj najdete na POVEZAVI.

Prvi posredovalci – obnovitveni tečaj

V petek, 9. oktobra, so 4 operativni člani PGD Rakek v ZD Cerknica obnovili letne licence za prve posredovalce. Operativna enota PGD Rakek trenutno šteje 11 prvih posredovalcev, ki so aktivirani ob sumu na srčni zastoj, sumu na hudo zunanjo krvavitev ali sumu na hudo zaporo dihalne poti s tujkom.

Kot nosilci sistema PPO so najprimernejši prav gasilci, gorski reševalci, jamarski in drugi reševalci, ekipe prve pomoči in pripadniki drugih enot za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), saj želijo pomagati, so dobro organizirani, imajo sredstva zvez, so tudi bolj ali manj opremljeni in imajo svoje enote v večini naselij tako, da je njihov dostopni čas do bolnika čim krajši.

Kako poteka aktiviranje ekipe PPO?

Regijski center za obveščanje (ReCO) aktivira ekipo PPO na prošnjo lokalne NMP ali dispečerja v zdravstvu v primeru, ko na območju, ki ga ekipa PPO pokriva, pride do nujnega stanja, pri katerem je potrebno posredovanje enote PPO. ReCO najprej aktivira PPO, potem pa obvesti klicatelja, da bodo v nekaj minutah na kraj dogodka pred reševalci NMP prišli prvi posredovalci, ki znajo in bodo pomagali bolniku. (S. Trebec)

Srečanje mladine

Letošnje šolsko leto skupino mladincev (otrok starih med 12 in 16 let) obiskuje 15 otrok. Skupino smo mentorji zaradi lažje izvedbe in tudi priporočil NIJZ razdelili v dve manjši – v eni je 7 otrok 5., 6. in 7. razreda, v drugi pa 8 otrok 8., 9. razreda OŠ in SŠ. Čeprav zadnje tedne nismo objavljali člankov na internetni strani PGD-ja, smo bili vseeno aktivni.
 
V sredo, 23.09., so mlajši mladinci spoznavali in poimenovali orodja, ki jih uporabljajo na tekmovanjih za mladince. Starejši mladinci pa so ponovili znanje o društveni cisterni – GVC 16/25.
 
V sredo, 30.09., smo imeli kratek skupen uvod, kjer so spoznali oznake gasilskih vozil, ki jih imamo v GZ Cerknica in zakaj morajo biti vozila tipizirana. Starejši mladinci so nato po tipizacijskem programu pregledali obe naši vozili. Mlajši mladinci pa so skozi igro “Spomin” utrdili znanje o tekmovalnih orodjih (znanje s prejšnjega tedna) in oznakah. Mimogrede, starejši mladinci so ugotovili, da imamo “ful več opreme”, kakor je minimalno potrebno.  🙂
 
Sreda, 07.10. je bila posvečena mesecu požarne varnosti. Mentorici sva pripravili dve dejavnosti. Pri prvi dejavnosti so otroci virtualno hiško na strani Uprave za zaščito in reševanje pripravili za odhod na dopust. Pri drugi dejavnosti pa se je skupina zapeljala v industrijsko cono in opravila različne naloge s podporo GVC 16/25. Zahtevnost obeh dejavnosti pa se je seveda prilagodila posamezni skupini in njihovemu stažu v gasilstvu.