Vaje pripravnikov – CEVOVODI

 Tokratne vaje pripravnikov so bile namenjene postavitvi cevovodov. Vaje so bile razdeljene na štiri sklope in sicer:
  • postavitev cevovoda za napajanje GVC-16/25 iz hidrantnega omrežja oz. drugega vira napajanja,
  • postavitev B voda iz GVC-16/25 do trojaka ter dveh klasičnih napadov s C cevmi in turbo ročniki,
  • postavitev C cevovoda z uporabo omejevalca tlaka,
  • postavitev C cevovoda z uporabo medmešalca in ročnika za proizvajanje težke ali srednje težke pene.

Vaje so bile praktične narave z namenom, da se pripravniki čimbolj spoznajo z opremo, katero imamo v društvenih vozilih in jo uporabljamo na intervencijah. Sledila je zaključna vaja, na kateri so sodelujoči samostojno ob pomoči operativnih članov postavili vse zgoraj omenjene cevovode.

Požari na sredstvih cestnega prometa, 19.9.2017

Ob 16.00 se je na avtocestnem počivališču Lom v smeri proti Uncu, občina Logatec, zaradi okvare turbine motorja, močno kadilo iz tovornega vozila. Gasilci PGD Dolnji Logatec, Rakek, Cerknica in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, preventivno pregledali tovorno vozilo, namestili pivna črevesa na bližnje odtočne kanale in z vpojnimi sredstvi posuli ter očistili razlite motorne tekočine.

Vaje vrvnih tehnik – reševanje iz jaškov

Reševanje iz jaškov, vodnjakov in drugih podobnih prostorov je bila tokratna tema vaj ekipe za vrvno tehniko. Glede na to, da v enoti nimamo namenske opreme za reševanje iz jaškov (trinožci, rollglis,…) je bil poudarek na izdelavi škripčevja na improviziranem stojalu. Tako smo s pomočjo raztegljive A lestve izdelali stojalo, ga dodatno fiksirali s pomočjo vrvi ter nanj sidrali sistem škripčevja z reševalnim sedežem. Škripčevje smo izdelali iz dvojnega in dveh enojnih škripcev, dvig in spust je bil izveden preko sidrišča z gri gri varovalom in ročne prižeme. Dodatno varovanje je bilo izvedeno z blokom iz prsne prižeme. Nekaj fotografij iz vaj si lahko pogledate tule.

Vaje pripravnikov – september 2017

V septembru smo po počitniškem predahu ponovno pričeli z vajami in usposabljanjem pripravnikov v društvu. Pripravniki bodo tekom leta na vajah spoznavali osnove v gasilstvu, opremo in delo z njo ter se tako pripravljali na delo v operatrivni enoti. Vaje bodo temeljile predvsem na praktičnem delu z opremo, katero uporabljamo v društvu, kandidati pa se bodo pridružili tudi vajam operativne enote. V času usposabljanja bodo opravili tudi tečaj za čin gasilec v organizaciji Gasilske zveze Cerknica.

Vaje bolničarjev – rane, opekline, ozebline

Tokrat smo se bolničarji izobraževali o ranah, opeklinskih poškodbah in poškodbah, ki nastanejo zaradi mraza. Pogledali smo si tehnike obvezovanja, kakšne rane poznamo, kako ukrepamo in naj kaj moramo paziti pri ranah (zastrupitve). Pri opeklinah smo govorili o ukrepih, ki jih izvajamo, da omilimo opeklino, kako ocenimo površino opeklinske poškodbe, itd. Za konec smo si pogledali še ozebline in podhladitev v sklopu poškodb zaradi mraza. Seznanili smo se s stopnjami podhladitev in nudenjem prve pomoči podhlajenim osebam.

Vaja DS Smith

V soboto, 2.9. smo gasilci PGD Rakek izvedli dve vaji na podjetju DS Smith, bivši Valkarton. K temu nas zavezuje pogodba, v okviru katere na podjetju izvajamo tudi redne preglede v zvezi s požarno varnostjo in sodelujemo pri izvajanju preventivnih usposabljanj zaposlenih. Pri prvi vaji je po scenariju prišlo do požara v kotlovnici med vzdrževalnimi deli. Ker so se izvajalci pravočasno umaknili iz prostora, smo takoj pričeli z gašenjem z notranjim napadom. Med vajo smo izvedli tudi simulacijo poškodbe gasilca v napadu, iznos in oskrbo le tega.

Pri drugi vaji smo morali najti pogrešano osebo v prostoru, kjer je prišlo do požara. Zaradi izpada električne energije ni bila možna uporaba dvižnih vrat, zato smo morali do osebe po daljši poti. S tem smo preverili dostop do prostorov z zasilnim načinom odpiranja avtomatskih dvižnih vrat in ponovili postopke za napeljavo daljših napadalnih linij v objektu. Po vaji je sledila analiza z naše in s strani predstavnikov podjetja. Tovrstne vaje so zelo pomembne, saj gasilci s tem spoznavamo prostore podjetja, ovire in poizkušamo najti optimalne rešitve za posredovanje v primeru morebitne nesreče.