Vaje pripravnikov – tehnično reševanje

Pripravniki so se spoznali s tehničnem reševanjem v gasilstvu. Seznanili so se z različnimi oblikami nezgod, pri katerem je potrebno tehnično posredovanje ter kakšno orodje in pripomočke uporabljamo pri tovrstnem reševanju. Ker je omenjena tematika zelo obsežna in kompleksna, so pripravniki za začetek spoznali osnove posameznih področij tehničnega reševanja in osnovna orodja.

Po teoretičnem delu so si pripravniki v prostorih PGD Cerknica ogledali še vozila in opremo, ki je namenjena tehničnemu posredovanju, med drugim hidravlično in pnevmatsko orodje, ter ostale pripomočke za posredovanje pri prometnih nesrečah. Gasilcem PGD Cerknica se zahvaljujemo za strokovno razlago in ogled opreme.

Trebec Mitja

Vaje operative – vstopi v objekte

V soboto, 7.1. smo imeli operativci PGD Rakek prve redne mesečne vaje v letu 2017. Vaje so potekale v gasilskem domu, saj je bilo za zunanja udejstvovanja premrzlo. V letošnjem letu vpeljujemo nov sistem vaj, na katerih bo prvih 15 – 20 minut namenjenih teoretičnem delu v smislu predavanja in potem najmanj 1,5 h prakričnemu delu. Te vaje so tako služile tudi kot vzorčni primer za v naprej.

Obravnavali smo različne vrste vstopov v objekte zaradi suma na obnemoglo osebo (vdiranje vrat, vdiranje okna, vstop skozi streho idr.) Vaje so potekale v dveh delih. Prvi del smo s power point predstavitvijo spoznali teoretični del, nevarnosti ki nam pretijo pri tovrstnih posredovanjih, stanju ponesrečenca v objektu,… V drugem delu smo s pomočjo orodja za vdiranje vrat uničili nekaj ključavnic in poizkusili vstopiti v objekt skozi okno odprto na kip. Obnovili smo tudi znanje prve pomoči: položaj za nezavestnega, AED, TPO in prvi hitri pregled poškodovanca.

Modic Miha

Vaje bolničarjev – uvodni sestanek

Na prvih letošnjih bolničarskih vajah, v četrtek 5. januarja, smo na uvodnem sestanku obravnavali predlog plana bolničarskih usposabljanj za leto 2017.  Okvirno smo določili termine bolničarskih vaj, ki so vsak prvi četrtek v mesecu ob 19. uri in trajajo približno dve uri. Po potrebi se lahko termin bolničarskih vaj s predhodnim obvestilom tudi spremeni glede na vremenske razmere in terminske plane drugih aktivnosti. Bolničarske vaje so namenjene vsem članom društva. Za leto 2017 je predviden nekoliko drugačen koncept vaj in pristop k izobraževanju. Tako bo za vsako vajo določen vodja vaje iz operative, ki si bo lahko za izvedbo vaje izbral tudi pomočnika. Vodja vaje bo tako s pomočjo pomočnika poveljnika za prvo pomoč pripravil vajo, katere tema mu bo predhodno določena. Vsaka vaja bo sestavljena iz krajše predstavitve teme, pravilnega pristopa do poškodovanca ter pravilne tehnike nudenja prve pomoči. Sledilo bo delo po posameznih točkah in na koncu vsake vaje še zaključna kompleksna vaja osvojenega znanja. Osvojeno znanje na bolničarskih vajah se bo uporabilo v kombinaciji operativnih vaj na rednih mesečnih usposabljanjih operativne enote.

Trebec Sergej

Obisk ReCO in PGD Postojna

S skupino pripravnikov smo konec decembra obiskali regijski center za obveščanje v Postojni, kjer sta nam dežurna operaterja predstavila način dela v klicnem centru, opisala sistem alarmiranja posameznih interventnih služb in razkazala delovni prostor. Poleg naprav za komuniciranje sta nam pokazala še video-nadzorni sistem za opazovanje Krasa. Kasneje smo obiskali še PGD Postojna, kjer so nam razkazali vozni park in gasilski dom ter predstavili opremo po vozilih.

Regijskemu centru za obveščanje v Postojni in PGD Postojna se zahvaljujemo za sprejem in strokovno vodenje z razlago, obenem pa jim želimo čim bolj mirno in uspešno delo v prihodnjem letu.