Vaje s pripravniki – radijske zveze

V petek 22. 2. smo pričeli z rednimi mesečnimi vajami pripravnikov. Tema vaj je bila delo z radijskimi postajami v sistemu ZARE, katere gasilci uporabljamo pri svojem delu. Po začetnem predavanju, kjer smo spoznali sistem radijskih kanalov, rokovanje s postajami in pravila komuniciranja smo se posvetili praktičnemu delu. Vsak udeleženec je moral s pomočjo radijske …

Vaje bolničarjev

Tokratne vaje so obsegale dve delovni točki in zaključno vajo, izvajale pa so se v društvenih prostorih. Prva točka je zahtevala oskrbo poškodovane osebe, katera je bila ukleščena zaradi premika vozila, na drugi točki pa se je oskrbelo opečeno osebo. Zaradi lažjega dela se je delalo v dveh skupinah, kateri sta se izmenjavali na delovnih …

Osnove dela z IDA

Tokratne vaje so bile na temo spoznavanja izolirnih dihalnih aparatov (IDA). V osnovi so bile namenjene gasilcem pripravnikom in zunanji podpori notranjih napadov, notranji napadalci pa so lahko obnovili osnove. Tekom vaj smo si pogledali: delovanje in uporabo IDA, glavne sestavne dele, postopke zamenjave tlačne posode in sestavljanja IDA, različne vrste mask, pravilno opremljanje in …

Vaje bolničarjev – TPO praktični del

Bolničarji PGD Rakek smo tokratne vaje imeli v prostorih Rdečega križa v Cerknici. Na začetku vaj smo obnovili teoretični del in nato praktičnega vršili na lutki z namenom utrjevanja in obnovitve znanja iz temeljnih postopkov oživljanja. Pogledali smo si tudi avtomatski defibrilator in njegovo uporabo, katero smo preizkusili na lutki. Naj se na tem mestu zahvalimo …

Vaje bolničarjev – temeljni postopki oživljanja

Bolničarji PGD Rakek smo pričeli novo leto usposabljanj. Tokratna tema je zajemala TPO – temeljne postopke oživljanja. Pogledali smo si oživljanje dojenčka, mladostnika in odrasle osebe ter njihove značilnosti pri samem načinu izvajanja TPO. Tudi na AED nismo pozabili, saj smo si pobližje seznanili z samim delovanjem in rokovanjem le-tega. Naslednje vaje sledijo čez 14 …