Tečaj za inštruktorja

Danes se je ekipi inštruktorjev PGD Rakek z uspešno zaključenim tečajem pridružil še en član. Tečaj za inštruktorja se je izvajal v treh zaporednih dneh od 10. do 12. septembra na ICZR Ig. Specialnost inštruktor je namenjena gasilcem, ki poučujejo oziroma izvajajo praktična usposabljanja v gasilski organizaciji. Na tečaju se tečajnik uči o metodah praktičnega poučevanja, psiholoških osnovah učenja in pripravi praktičnih usposabljanj. Tekom usposabljanja opravi tudi dva praktična nastopa, kjer predstavi drugim tečajnikom določeno temo – vse to pred kamero, posnetek pa je namenjen kasnejši analizi nastopa. Tečaj je vodil izkušen pedagog, prof. Ivan Mirt in inštruktorji gasilske šole na Igu. (S. Trebec)