Nenapovedana sektorska vaja, 25.6.2020

V četrtek, 25.6. smo gasilci iz PGD Rakek, Unec in Ivanje selo izvedli nenapovedano sektorsko vajo. Zagorela naj bi koča v gozdu. Z vajo smo preverjali odziv in taktične postopke gasilskih enot na tovrstnih intervencijah. Sodelovalo je 20 gasilcev iz vseh treh društev. (M. Modic)