Zakaj bi tvegali, da v dimniku zagori?

Kurilna sezona se je pričela, z njo pa tudi povečana možnost in število dimniških požarov. Če se požar iz dimnika razširi na stavbo, so posledice lahko tragične.

Naloga dimnika je ustvarjanje potrebnega vleka za zgorevanje goriv v kurilnih napravah in odvod dimnih plinov, ki nastanejo kot stranski produkt pri procesu gorenja. Pri nepopolnem izgorevanju nastajajo saje in neizgoreli ogljikovodiki, ki se nabirajo kot obloge na stenah dimnika in lahko zagorijo ob visokih temperaturah. Gorenje sajastih oblok imenujemo dimniški požar. Do tovrstnega požara lahko pride zaradi slabo vzdrževanih dimnikov, dotrajanosti ali slabe gradnje dimnika. Prav tako na nastanek požara vpliva tudi kvaliteta kuriva (drva, sekanci, premog,..).

Dimniški požar prepoznamo po intenzivnem izhajanju temnega oz. temno rumenega dima iz dimnika, v intenzivni fazi gorenja pa je na ustju dimnika mogoče opaziti tudi iskre in plamene. V notranjosti zgradbe dimniški požar prepoznamo po vročih stenah dimnika, po rahlem pokanju ali bobnenju v notranjosti dimnika, skozi razpoke ali odprtine pa lahko v prostore uhaja dim.

Požar dimnika je lahko nevaren, saj se le ta lahko zaradi pregretja okolice dimnika ali uhajanja vročih plinov v okolico preko raznih oblog ali izolacij razširi na ostale dele zgradbe. Gašenje dimnika z vodo je strogo prepovedano in nevarno! Zaradi visokih temperatur, ki lahko nastanejo ob gorenju saj, se v dimniku razvijejo temperature tudi preko 1000 stopnij Celzija, kar pa pomeni, da se npr. 1 liter vode v trenutku upari in tako nastane približno 1700 kubičnih decimetrov vodne pare, katera lahko poruši dimnik.

Kaj naredite v primeru, da se vnamejo saje v dimniku?

  • Takoj pokličite gasilce na telefonsko številko 112.
  • Odstranite vse gorljive predmete iz bližine dimnika.
  • Preglejte vse prostore skozi katere poteka dimnik, morda kje uhaja strupen plin in dim.
  • O požaru obvestite vse stanovalce. Gorenje v dimniku namreč navadno poteka delno nepopolno in nevarnost nastanka strupenega ogljikovega monoksida je velika.
  • Gašenje z gasilnim prahom ABC je tudi možno, vendar predlagamo, da se za to opcijo odločite le kadar zunaj močno piha veter in raznaša iskre na sosednje objekte ali v naravo, kjer bi lahko prišlo do vžiga. Z gasilnim aparatom pa pogasite začetni požar, ki lahko nastane ob dimniku.
  • Gasilce pričakajte pri vhodu ali dovozni poti.
  • Omogočite gasilski enoti dostop do vseh prostorov, da bodo lahko nadzirali dimniški požar do konca izgorevanja saj.
  • POZOR: Ne vlivajte vode v dimnik! Ne odpirajte dimniških vratc!
  • Po požaru naj dimnikar pregleda dimnik! Možnosti, da je požar pustil posledice na tuljavah ali stenah dimnika so velike.

(vir: URSZN)