Podaljševanje licenc prvih posredovalcev

V mesecu novembru nekaterim prvim posredovalcem našega društva potečejo eno letne licence, ki jih je potrebno vsako leto permanentno obnavljati. V petek, 8. novembra, sta v Zdravstvenem domu v Cerknici dva prva posredovalca PGD Rakek podaljšala licenco. Podaljševanje licenc je sestavljeno iz teoretično-praktičnega dela. V prvem delu se ponovi teorijo temeljnih postopkov oživljanja in delo prvih posredovalcev od aktivacije preko Regijskega centra za obveščanje do prihoda na kraj intervencije in delo s pacientom. Ponovi se praktične primere scenarijev, ki se lahko pripetijo na terenu. Sledi pisni del preizkusa znanja, kjer mora vsak prvi posredovalec uspešno rešiti teoretični test in s pozitivno oceno lahko nadaljuje na praktični preizkus pred komisijo. Oba člana PGD Rakek sta izpit uspešno opravila. Vsi ostali prvi posredovalci bodo licence podaljševali v prihajajočih mesecih. (Sergej Trebec)