Obnovitveni tečaj – nevarne snovi

Konec preteklega tedna je član operative PGD Rakek opravil obnovitveni tečaj za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (NS). Tridnevni tečaj je potekal na ICZR RS na Igu. V prvem dnevu so tečajniki prisuhnili teoretični ponovitvi posredovanj ob nesrečah z NS ter izdelali seminarske naloge, pri katerih je šlo za različne situacije nesreč z NS. Drugi in tretji dan izobraževanja sta bila praktične narave. Tečajniki so na delovnih točkah obnovili pravilno uporabo opreme, kasneje pa so preigravili različne scenarije namišljenih intervencij ob nesrečah z NS. Scenariji so obsegali posredovanja ob iztekanju nafte in bencina iz cistern, iztekanje goriva iz cisterne vlakovne kompozicije, porsredovanje ob nesreči z uhajajočim klorom, industrijsko nesrečo z iztekanjem kisline, posredovanje ob sumu na biološke strupe ter prometno nesrečo z vozilom, ki je prevažal več različnih nevarnih snovi. (fotografija je simbolična; foto: ICZR RS)