• Mon. May 20th, 2024

Vaja GZC – Potres 2019

ByKlemenP

Oct 12, 2019

V soboto 12. oktobra je na območju gasilske zveze Cerknica potekala vaja z naslovom Potres 2019. V vajo so bila vključena vsa društva gasilske zveze, katera so delovala v svojih sektorjih. Delovne točke so predvidevale scenarije posledic hujšega potresa, ki bi lahko zajel območje občine. Na delovnih točkah so potekala reševanja ujetih oseb iz ruševin in gašenje različnih vrst požarov kot posledica poškodovanih instalacij v objektih.  Aktiviran je bil tudi štab za vodenje večje intervencije s pomočjo večjega poveljniškega vozila (PV-2) v katerem so delovali tudi trije naši operativni gasilci.  V sektorju Rakek so morali gasilci PGD Rakek, Unec in Ivanje selo opraviti 3 intervencije. Najobsežnejša je zajemala gašenje pozažara v šolskem objektu in evakuacijo 12 poškodovanih učencev iz poškodovanega objekta po potresu. (Trebec M.) Fotografije. Video.

By KlemenP