Vaje vrvnih tehnik – pregled opreme

Novembrske vaje vrvnih tehnik smo izkoristili za pregled vse opreme, katere uporabljamo za potrebe reševanja iz višin in globin. Vzporedno s pregledom se je opremo očistilo ter ustrezno prerazporedilo po transportnih vrečah. Ob končanem pregeldu je bilo narejeno kratko poročilo o stanju ter izločeno nekaj kosov opreme.