Vetrolom, 11. in 12.12.2017

V ponedeljek in torek, 11. in 12. decembra se je nad Rakekom razbesnel JZ veter kot ga krajani ne pomnijo. V dveh dneh je bilo po grobih ocenah poškodovanih okrog 150 objektov, predvsem je razkrivalo strehe v večjem in manjšem obsegu, nekaj je bilo tudi porušenih dreves in poškodb na industrijskih objektih. Gasilci smo v dveh dnevnih, 12 urnih dežurstvih opravili skupaj okrog 50 intervencij na katerih smo prekrivali najbolj ogrožene objekte. Zaradi dežja in napovedi novih padavin v prihodnjih dneh, smo se osredotočili predvsem na stanovanjske objekte, v katere je skozi razkrite strehe vdirala voda.  Veter se je danes, 12.12. sredi dneva umiril in večjih težav z njim v prihodnjih dneh ne pričakujemo.

Z 12.12.2017 gasilci zaključujemo aktivnosti v takem obsegu kot smo jih izvajali pretekla dva dneva. Na klice preko številke 112 se bomo odzvali in ocenili situacijo na posameznih objektih. Naj še enkrat poudarimo, da rešujemo le najnujnejše, predvsem stanovanjske objekte na katerih se zaradi poškodb streh povzroča dodatna škoda v notranjosti objektov zaradi padavin. Za nenujne primere (razkriti pomožni objekti, kozolci, razkriti posamezni strešniki na napuščih objektov,…) se obrnite na krovska podjetja ali si pomagajte sami.