Vaje operative – taktični nastopi

Tokratne vaje operative so bile na temo taktičnih nastopov gasilske enote. Na prvi delovni točki smo vadili gašenje požara na objektu s plinskim rezervoarjem goriva, na drugi delovni točki pa se je vadilo postopke gašenja požara na tovornem vozilu – izvajalo se je prometno in naletno zavarovanje, gašenje s klasičnimi napadi ter gašenje s peno. Po vsaki opravljeni vaji je sledila analiza.