Vaje pripravnikov – CEVOVODI

 Tokratne vaje pripravnikov so bile namenjene postavitvi cevovodov. Vaje so bile razdeljene na štiri sklope in sicer:
  • postavitev cevovoda za napajanje GVC-16/25 iz hidrantnega omrežja oz. drugega vira napajanja,
  • postavitev B voda iz GVC-16/25 do trojaka ter dveh klasičnih napadov s C cevmi in turbo ročniki,
  • postavitev C cevovoda z uporabo omejevalca tlaka,
  • postavitev C cevovoda z uporabo medmešalca in ročnika za proizvajanje težke ali srednje težke pene.

Vaje so bile praktične narave z namenom, da se pripravniki čimbolj spoznajo z opremo, katero imamo v društvenih vozilih in jo uporabljamo na intervencijah. Sledila je zaključna vaja, na kateri so sodelujoči samostojno ob pomoči operativnih članov postavili vse zgoraj omenjene cevovode.