Vaje pripravnikov – poplave

Na oktobrskih vajah so se pripravniki seznanili z delom ob poplavah in delom z vodnimi črpalkami. Najprej so poslušali teoretičen del, ki je zajemal nekaj osnovnih značilnosti poplav, nevarnosti, ki ob tem nastajajo za ljudi, živali in infrastrukturo ter z osnovnimi ukrepi ob posredovanju na tovrstnih intervencijah. Praktični del vaj je zajemal polnjenje protipoplavnih vreč, s katerimi so morali pripravniki zgraditi pravilen nasip oziroma vodno pregrado in zavarovanje vhoda v objekt pred vdorom vode, na drugi delovni točki  pa so s pomočjo električne potopne črpalke in motorne pretočne črpalke prečrpavali vodo iz vodnjaka.

dsc_1127

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.