• Mon. May 20th, 2024

Vaja na OŠ Jožeta Krajca Rakek

ByKlemenP

Oct 18, 2013

Z namenom, da se preizkusi in izpopolni organiziranost in pripravljenost operativnih enot PGD Rakek, PGD Unec, PGD Ivanje selo, PGD Cerknica in osebja šole ob požaru na objektu OŠ Jožeta Krajca Rakek, ob katerem obstaja možnost, da je med požarom prišlo do poškodb evakuirancev, pogrešanih oseb in možnost ogroženosti fotovoltaike na strehi objekta, se je na območju OŠ Rakek izvedla nenapovedana praktična vaja. Alarmiranje je potekalo v skladu s požarnim načrtov šole, ki predvideva v prvem pozivu aktiviranje sektorja Rakek in PGD Cerknica, evakuacijo je v celoti izvedlo osebje šole.Vaja se je izvedla na podlagi predpostavke, da je zaradi kemijskega poizkusa prišlo do požara v kabinetu za kemijo. Sam kabinet se nahaja v starem delu šole na koncu hodnika, zraven je učilnica za kemijo in kabinet za fiziko. Kabinet se nahaja v požarnem sektorju skupaj s še sedmimi učilnicami, zbornico za učitelje in štirimi kabineti. Fotovoltaika na strehi šole je ločena v svoj požarni sektor. Na vajo se je kljub temu, da je šlo za nenapovedano vajo v dopoldanskem času, odzvalo 26 operativcev iz zgoraj omenjenih društev.

šola

By KlemenP