• Thu. Jun 20th, 2024

Taktični nastopi enote

ByKlemenP

Mar 2, 2024

Marčevske vaje operative so potekale na temo taktičnih nastopov enote, katere so vodili bodoči nižji gasilski častniki.

Pred gasilskim domom smo ponovili operativne taktične postopke za gašenje požara na objektu in sicer zunanjo pripravo cevovodov, gašenje v zunanjih napadih in gašenje v notranjem napadu. Druga delovna točka je potekala na temo gašenja požara na vozilu v cestnem prometu z uporabo hitro napadalnega cevovoda in gašenje s pomočjo gasilne pene. Na vsaki točki smo poleg taktičnih postopkov ponovili tudi gole osnove posamezne gasilske opreme in njeno pravilno uporabo. Tretja delovna točka pa je zajemala prikaz in vadbo reševanja iz dvigala, katerega imamo v gasilskem domu. Ker je nameščeno v javnem delu objekta moramo biti pripravljeni tudi na takšna reševanja.

By KlemenP