Vaje operative – tehnično reševanje

V soboto smo izvedli redne mesečne vaje na temo tehničnega reševanja. Preko treh delovnih točk smo si pogledali osnove dela s hidravliko, tirforjem ter uporabo različnih nosil. Pri hidravliki smo vadili začetni dvig z ročnim orodjem, uporabo dvosmerne hidravlike (razpirala), uporabo enosmerne hidravlike (dvigalke) ter podlaganje in stabilizacijo bremen.

Na drugi točki smo po kratki teoretični osnovi s tirforjem vadili stabilizacijo bremena, kasneje pa še vleko z uporabo škripčevja 1:2.

Ker imamo v enoti kar nekaj nosil (navadna nosila tipa K, aluminijasta in plastična zajemalna nosila, koritasta nosila) smo na tretji delovni točki vadili delo z njimi. Na isti točki smo povadili tudi prenos ponesrečenca z odejo.