Kaj storiti, ko zagori v dimniku?

S prihodom hladnejšega vremena se je povečala tudi uporaba ogrevalnih sistemov in s tem večja prisotnost dimniških požarov. Dimniški požari se pojavljajop predvsem v starejših hišah in nepravilno grajenih in nepravilno vzdrževanih dimnikih. Če se požar dimnika razširi na ostale dele stavbe pa so lahko posledice tragične.

Dimnik ima nalogo odvajanja dima in ostalih plinov, ki nastajajo pri procesu gorenja v peči. Pri nepopolnem izgorevanju nastajajo saje, ki se nabirajo kot obloge na stenah dimnika, le te pa lahko zagorijo ob visokih temperaturah in tako nastane dimniški požar. Do dimniškega požara pride predvsem zaradi slabe gradnje dimnika, slabega vzdrževanja ali uporabe nekvalitetnih kuriv.

Kako prepoznamo dimniški požar?

 • Intenzivno izhajanje temnega ali rumenkastega dima iz dimnika
 • Iskre in plameni, pojavijo se pri intenzivnem gorenju
 • Vroče stene dimnika v notranjosti stavbe
 • Rahlo pokanje ali zamolklo bobnenje v notranjosti stavbe
 • Vonj po dimu
 • Zadimljeni prostori zaradi uhajanja doma skozi poke v dimniku.

https://www.pgd-rakek.si/wp-content/uploads/2020/11/received_642174089889401.jpeg

Dimniški požar je lahko nevaren, saj se lahko zaradi pregretja na dimniku pojavijo razpoke, skozi katere v prostor uhajajo vroči plini, ki lahko zažgejo razne obloge, ostrešja in ostale dele stavbe. Tako se dimniški požar lahko hitro razširi v obsežnejši požar. Primeri s prakse pa kažejo tudi na nevarnost tlečega požara, kjer se požar dimnika razširi na gradbene elemente, predvsem lesene stropove. Ob tem prihaja do nepoponega izgorevanja in s tem tudi do nastajanja OGLJIKOVEGA  MONOKSIDA, plina brez barve, vonja in okusa, poznanega tudi kot “tihi ubijalec”, saj lahko vdihovanje le tega povzroči smrt.

POZOR! Dimniškega požara NIKOLI ne gasimo z VODO!!! Voda se zaradi velikih temperatur v dimniku v trenutku upari kar lahko povzroči eksplozijo!

Kaj naredimo v primeru dimniškega požara?

 • Takoj pokličemo na gasilce na telefonsko številko 112
 • Prenehamo s kurjenjem v peči (zapremo dovod zraka in ne dodajamo dodatnega kuriva)
 • Odstranimo vse gorljive predmete v bližini dimnika
 • Pregledamo prostore skozi katere poteka dimnika in o požaru dimnika obvestimo vse stanovalce
 • Začetne požare lahko pogasimo z gasilnim aparatom na prah, prav tako lahko z gasilnim aparatom pogasimo ogenj v peči.
 • Gasilce pričakajte pri vhodu ali na dovozni poti do objekta ter jim omogočite dostop do vseh prostorov, le tako bodo lahko hitro in učinkovito nadzirali dimniški požar in ga pravočasno pogasili
 • Po požaru naj dimnik pregleda in očisti pooblaščen dimnikar.