Dodatno usposabljanje inštruktorjev

V soboto, 3.9.2022, se je v dopoldanskem času pred telovadnico OŠ Rakek izvedlo dopolnilno usposabljanje inštruktorjev iz GZ Cerknica in GZ Loška dolina. Usposabljanje sta vodila inštruktorja iz PGD Rakek (Miha in Klemen), katera sta že opravila dopolnilno usposabljanje preko GZ Slovenije. Na usposabljanju je sodelovalo 15 inštruktorjev, kateri že imajo opravljeno specialnost INŠTRUKTOR in so že sodelovali oziroma so kandidati za izvajanje praktičnega dela na temeljnih usposabljanjih znotraj GZ. Cilj usposabljanja je bil usposobiti gasilske inštruktorje za pravilno izvajanje praktičnega usposabljanja na tečajih za Operativnega gasilca (OG) in Višjega gasilca (VG). Udeleženec po usposabljanju razlikuje med značilnostmi praktičnega poučevanja na Tečaju za OG in Tečaju za VG ter zna primerno prilagoditi podajanje praktičnih vsebin za dosego učnih ciljev. Preko treh delovnih točk (postavljanje stikalne lestve, izvedba preiskave prostora, postavljanja cevovoda za gašenje s peno), kjer so sami delali v vlogi inštruktorjev in tečajnikov, so bili seznanjeni z razlikami v izvajanju praktičnega poučevanja tečajnikov za oba nivoja. Iz PGD Rakek sta sodelovala še dva inštruktorja, katera sta uspešno opravila interno usposabljanje. Čestitamo! Fotografije