Usposabljanje za uporabo sistemov brezpilotnih zrakoplovov v gasilski organizaciji

Konec meseca aprila je bilo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenija na Igu, s strani Gasilske zveze Slovenije organizirano usposabljanje z naslovom »Uporabo sistemov brezpilotnih zrakoplovov v  gasilski organizaciji«.  Usposabljanje  je del evropskega projekta CROSSIT SAFER, katerega glavni cilj je okrepiti zmogljivost čezmejnega sodelovanja Slovenije in Italije v primeru naravnih nesreč. Usposabljanje je potekalo pod vodstvom Inštituta za razvoj brezpilotnih sistemov (IRBS), ki se ukvarja z izobraževanjem, usposabljanjem ter svetovanjem na področju uporabe sistemov brezpilotnih zrakoplovov. Prav tako pa tudi sodeluje z Gasilsko zvezo Slovenije pri pripravi Operativnega priročnika za delo s sistemi brezpilotnih zrakoplovov, ki bo definiral postopke ter načine delovanja in izvajanja letov s sistemi brezpilotnih zrakoplovov v gasilskih vrstah. Pogoj za delo z brezpilotnimi zrakoplovi, po navodilih operativnega priročnika, je najprej uspešno pridobljen certifikat odprtih kategorij A1/A3 ter A2 s strani Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA).

Usposabljanje je sestavljano iz teoretičnega in praktičnega dela. Na teoretični delu, ki je potekal preko spletne aplikacije ZOOM, smo se tečajniki spoznali z različnimi tematikami, ki jih je potrebno kot pilot brezpilotnih zrakoplovov upoštevati. Pregledali smo teme kot so: Meteorologija, Navigacija, Načela delovanja zračnega prostora, Omejitve zračnega prostora, Varnost v zračnem prometu, Letalski predpisi, Omejitve človekove sposobnosti, Letalske zmogljivosti UAS itd. Po končanem teoretičnem delu se je na internetni strani Javne agencije za civilno letalstvo RS izvedlo preverjanje znanja za pridobitev certifikata A1/A3.

Po uspešno opravljenem teoretičnem delu je sledil še praktični del, ki je bil zaradi velikega števila udeležencev usposabljanja izveden v več terminih na različnih lokacijah po celotni Sloveniji. Na dvodnevnem praktičnem usposabljanju smo tečajniki izvajali vaje z droni na poligonu. Pregledali smo pravilne postopke priprave drona na polet, izvajali manevre pravilnega vzletanja ter pristajanja, izvajanja različnih figur v zraku, letenje s pomočjo kamere ter pravilnega upravljanja drona ob izrednih postopkih.

Usposabljanje se je zaključilo še s pisnim izpitom za pridobitev certifikata A2, h kateremu lahko kandidat pristopi po opravljenem teoretičnem in praktičnem delu. Usposabljanja sva se udeležila dva člana operativne enote PGD Rakek, ki sva ga tudi uspešno zaključila. (Jaka Peteh)