• Thu. Jun 20th, 2024

Sektorska vaja Vikend 2012

ByKlemenP

Nov 17, 2012

Vaja se je izvedla kot enodnevna, napovedana in poučna skupna vaja. Praktične aktivnosti na prizorišču so se začele eno uro pred začetkom vaje in so skupaj trajale približno 3 ure. Aktiviranje operativnih enot PGD Ivanje selo, PGD Unec in PGD Rakek se je izvedlo v dejanskem času in v skladu z načrti. Po planu vaje je bil s strani krajana Ivanje selo v ReCO Postojna javljen požar ne-stanovanjskega objekta v naselju Ivanje selo. Zaradi pomanjkljivih podatkov o velikosti požara se alarmira samo PGD Ivanje selo. Ob prihodu PGD Ivanje selo na kraj, vodja intervencije ugotovi, da je prišlo do močnega požara v objektu, ki se uporablja kot počitniška hiša. Požar se je že razširil v zgornje in spodnje prostore, prav tako pa je zajel zunanjost (nadstrešek). Zaradi intenzitete se širi tudi na bližnji gozd. Po podatkih lastnika naj bi bili v objektu pogrešani dve osebi, lokacija pogrešanih pa je neznana. Vodja intervencije zato dodatno aktivira še PGD Rakek in PGD Unec.

Velik problem posredujočih enot je bila oddaljenost hidrantnega omrežja, zato se prvih nekaj minut izvaja gašenje samo s pomočjo dveh GVC. Istočasno pa se s približno 250 m oddaljenega hidranta s pomočjo MB napelje dobavo vode, katera kasneje izmenično oskrbuje obe cisterni. Med tem, ko večina posreduje na objektu, dve enoti z GVGP-1 izvajata gašenje gozdnega požara, ki se širi proti bližnjim objektom.

Notranji napadalci so izvedli dva notranja napada (klet in pritličje) z namenom preiskave prostorov in gašenja požara. Istočasno se del objekta gasi tudi iz zunanje strani. Po iznosu dveh poškodovanih oseb, katere so predane v oskrbo bolničarjem, in dokončni pogasitvi požara se zaradi informacij po dodatnem pogrešanem še enkrat izvede preiskava prostorov. Ob ponovnem pregledu se izkaže, da gre za lažno informacijo. Po vaji je sledila analiza v gasilskem domu PGD Ivanje selo. Fotografije.

By KlemenP