• Mon. May 20th, 2024

Vaje bolničarjev in PPO

ByKlemenP

Feb 5, 2021

Na letošnjih prvih vajah bolničarjev, ki še vedno potekajo zaradi situacije Covid-19 z vsemi priporočili in ukrepi NIJZ za preprečevanje možnosti okužbe v nekoliko drugačni obliki, smo se posvetili pravilni uporabi zajemalnih nosil. Od sestavnih delov (nosila, “pajek s trakovi” za imobilizacijo poškodovančeve glave, kocka ob glavi, privezovalni trakovi) do pravilnes sestave in namestitve poškodovanca vključno s prenosom poškodovanca v različnih situacijah in z različnim številom reševalcev. Vaje so potekale ob upoštevanju varnostnih navodil za preprečevanje z okužbo Covid-19, tako, da so sodelujoči na vajah uporabljali osebno zaščitno opremo (obrazna maska, nitril rokavice). Del opreme, ki je bil uporabljen na vajah, je bil po koncu vaj razkužen in primerno pospravljen. (Trebec Sergej)

By KlemenP