Vaje vrvnih tehnik – sidrišča, vrvna ograja

Foto: Klemen Purkart