Vaje vrvnih tehnik – priprava delovišča

Foto: Purkart Klemen