Vaje vrvnih tehnik – padalec

Foto: Hrestak Žan, Trebec Mitja, Purkart Klemen