Vaje vrvnih tehnik – delo na vrvi

Foto: Purkart K., Vrenko M.