Vaje vrvne tehnike – aktivni spust in dvig

Foto: Trebec M., Purkart K.