Vaje pripravnikov – delo z lestvami

foto: M. Modic