Vaje pripravnikov – Delo s črpalkami

foto: M. Trebec