Vaje operative – varno delo z motorno žago

Foto: Modic Miha, Trebec Mitja, Purkart Klemen