Vaje bolničarjev – prometna nesreča, 7.11.2013

Foto: Hrestak Žan