Vaje bolničarjev – nesreča v gozdu

Foto: Hrestak Žan