Vaje bolničarjev in vrvnih tehnik

Foto: Trebec M., Purkart K.