Vaja – požari na prometnih sredstvih

Foto: Doles S., Trebec M., Kočevar Ž.