Usposabljanje GZC – ruševine

Foto: Purkart K., Trebec M., Modic M., Korenč B., Korenč U.