Tehnično posredovanje na vozilu

Foto: Kogej A., Trebec M.