Prevzem gasilskega doma in GVM-1

Foto: Ljubo Vukelič, Klemen Purkart