Požari v nestanovanjskih objektih, 18.5.2015

Foto: Šlajnar Helena, Trebec Sergej in Purkart Klemen