Požari v naravi – usposabljanje, 11.4.2015

Foto: Purkart Klemen, Zalar Luka