Požar objekta Vrtna

Foto: Modic M., Šebenik M., Trebec M., Gorkič A.