Dobava vode pri požarih v naravi

Foto: Šebenik M., Vrenko M., Purkart K.