Month: April 2013

Akcija zbiranja papirja

Spoštovane krajanke in krajani Rakeka! Glede na odličen odziv v prejšnjih akcijah, smo se člani PGD Rakek odločili, da tudi to pomlad organiziramo akcijo zbiranja odpadnega papirja. Akcija bo potekala od 17. do 19. maja. V tem času bo pred gasilskim domom na Rakeku postavljen kontejner v katerega lahko pripeljete papir. Ker nekateri nimate možnosti lastnega prevoza, bomo gasilci pobirali papir tudi sami, od hiše do hiše.

V upanju na dober odziv vas lepo pozdravljamo,

gasilci PGD Rakek.

Florjanova maša

Vabljene vse članice in člani PGD Rakek, da se v nedeljo 5. 5. 2013 ob 10. uri, udeležite svete maše v čast našemu zavetniku sv. Florjanu. Zbor za vse člane iz PGD Rakek, PGD Laze – Jakovica, PGD Ivanje selo, PGD Unec in PGD Planina bo pred farno cerkvijo v Planini ob 9.45. Gasilci pridite v gasilskih uniformah ali v delovnih oblekah. Praporščaki naj bodo oblečeni v skladu s Pravili gasilske službe. Po sveti maši je prijateljsko druženje v prostorih PGD Rakek.

1

Usposabljanja v mesecu maju

Pregled vseh usposabljanj v mesecu maju:

  • 4.5.2013: celodnevno usposabljanje na temo prometne nezgode tovornih vozil teoretično in praktično, v organizaciji PGD Cerknica. Udeležbo potrdi poveljniku do 30.4.2013, zaželeno je da se usposabljanja udeležijo operativci s specialnostjo TR, dobrodošli pa tudi ostali.
  • 4.5.2013 ob 17:00: mesečne vaje operative PGD Rakek, delo po skupinah. Tema tokratnega usposabljanja je gašenje vnetljivih snovi in razsvetljava lokacije nezgode.
  • 6.5.2013, celodnevno: usposabljanje za delo s helikopterjem (HEL), štirje operativci po programu izobraževanja v okviru ICZR Ig.
  • 7. in 8.5.2013, celodnevno: usposabljanje za gašenje notranjih požarov modul A (GNPA), dva operativca po programu izobraževanja v okviru ICZR Ig.
  • 9.5.2013 ob 19:00 uri: vaje bolničarjev, praktične vaje oziroma ostalo po programu pomočnika poveljnika za prvo pomoč.
  • 13.4.2013 popoldne (predviden začetek okoli 16:20 ure): sektorska vaja na objektu Župnišče Rakek. Poudarek vaje na reševanju ponesrečencev iz objekta, oskrbi ponesrečencev in izvajanju pravilnih postopkov pri gašenju notranjih požarov.
  • 23.5.2013 ob 19:00 uri: vaje bolničarjev, praktične vaje na terenu.

Vaje bolničarjev

Bolničarji smo tokratne vaje PP izvajali na prostem v okolici gasilskega doma na Rakeku. Izvajali smo postopke nudenja PP pri različnih vrstah poškodb, scenariji so obsegali delo z več poškodovanimi ali nenadno obolelimi. Po vsaki opravljeni vaji je sledila še analiza in kratek povzetek bolničarjev o poteku dela.

PREVIDNO PRI KURJENJU KRESOV!

Vse, ki boste ob 1. maju kurili kresove, predvsem pa organizatorje javnih prireditev s kresovanjem pozivamo, da upoštevate pravila, ki veljajo za kurjenje v naravnem okolju. Na javnih prireditvah s kresovanjem morate organizirati požarno stražo, ki jo  lahko opravljajo samo gasilci. Če vam pri kresovanju ogenj uide izpod nadzora, pa takoj pokličite  112! Vsi, ki boste  ob prvomajskih praznikih kurili kresove v naravnem okolju, morate upoštevati naslednje:

– kurišče mora biti obdano z negorljivimi materiali (s peskom, kamni, opeko, kovino, na primer);
–  prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
– kurišče mora biti oddaljeno vsaj 50 metrov od gozda  in vsaj 100 metrov od pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo in predelujejo vnetljive ali nevarne snovi;
– v času gorenja kresa mora biti vedno nekdo prisoten;
– pri kurjenju se ne sme uporabljati gorljivih tekočin (bencina, na primer) ali materialov, ki pri gorenju  razvijajo močan dim in strupene pline (avtomobilske gume, na primer);
– ob vetrovnem vremenu odsvetujemo prižiganje kresa; ob premočnem vetru pa je treba kurjenje kresa prekiniti;
– po kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, kurišče pa prekriti z negorljivim materialom (s peskom ali z zemljo).

Vsi ukrepi pri kurjenju in uporabi odprtega ognja v naravnem okolju so zapisani v 5. členu Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS št. 4/2006). Če kres povzroči požar v naravi, je treba o tem takoj obvestiti regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112, ki bo na kraj požara napotil gasilce. Vir: URSZR in gasilci.org

Kres

Obisk OŠ Jožeta Krajca Rakek

V torek 23.4.2013 so nas, v okviru predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, obiskali učenci OŠ Rakek. Osnovnošolcem smo v prvem delu razkazali prostore gasilskega doma in jim predstavili zgodovino gasilcev na Rakeku. V drugem delu so se seznanili z pravilnim postopkom klica na številko 112, prikazali smo jim osebno zaščitno opremo gasilca, predstavili vozni park in opremo v vozilih. Učenci so preizkusili gašenje z naprtnjačo in visokotlačnim ročnikom za gašenje gozdnih požarov, najpogumnejši pa so v roke prijeli tudi “hitro napadalni” ročnik. Osnovni šoli Rakek se zahvaljujemo za obisk in vse dosedanje sodelovanje!

20130423_141352

Požari v objektih – Stanovanjske stavbe, 20.4.2013

Ob 8:20 so na Rakeku, občina Cerknica, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Rakek so po prihodu na lokacijo pregledali dimnik. Ker je bil dimnik poškodovan v spodnjem delu (razpokan v višini cca. 2m) se je najprej izvedlo čiščenje spodnjega dela dimnika in gašenje iznesenega materiala, nato pa se je kontroliralo izgorevanje preostalih saj in dimnih produktov, kateri so še goreli tik pod vrhom dimnika. Na koncu se je dimnik še enkrat očistilo, prepovedalo nadaljnje kurjenje in poklicalo koncesionarja, ki opravlja dimnikarske storitve v občini Cerknica, da preveri stanje dimnika.

302068_10200908379648933_1029994663_n