Iz zgodovine

Naše PGD ni aktivno in dejavno samo v novejši zgodovini, zanimivi dogodki in aktivnosti nas spremljajo že vse od ustanovitve. V nadaljevanju zanimiva objava o dogodku, ki se je zgodil pet let po ustanovitvi PGD Rakek. 
 
Leta 1887, 15. junija,  je bilo ustanovljeno gasilsko društvo, ki se je imenovalo Požarna bramba Rakek. Ob ustanovitvi so si postavili leseno barako, ki je stala nekoliko više kot sedanji gasilski dom – tam, kjer je Štrukljeva hiša.  Prvi poveljnik je bil Josef Strgulec. Društvo je imelo plezalno, reševalno in razruševalno moštvo, ki je štelo 10 članov; brizgalno, vodno, hidrantno in cevno moštvo z 12 člani; štirinajst člansko moštvo sanitete in varuhov. Skupno je imelo društvo 35 rednih članov in pet podpornih članov. Imelo je dve strešni in vertikalni lestvi, eno brizgalnico s sesalom in eno brez sesala, 1550 metrov cevi ter en cevni, vretenast in hidrantni voz.
 
Grad Hassberg ali Hošper, v Planini pri Rakeku je bil večkrat v nevarnosti, da pogori, enega od takih “dogodkov” so zabeležil tudi v časopisu Rodoljub:
Rodoljub: glasilo Slovenskega društva v Ljubljani (17.12.1892, letnik 2, številka 24) Str.5/235
 
(Požar v Hasbergu.) Dne 5. t. m. proti večeru nastal je v Hasberški graščini pri Planini požar, kateri je upepelil del strehe. Gasilci z Rakeka in iz Planine bili so kmalu na lici mesta ter udušili ogenj, še predno so prišli po posebnem jezdecu kneza Windischgraetza obveščeni Postojinski gasilci pod vodstvom g. Petriča na lice mesta. Da niso domači gasilci prihiteli pravočasno na pomoč, pogorel bi bil ves grad. Povezava na original članek.
 
Spodaj fotografija, pogled na grad, med obema vojnama, ko je bila tam meja med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Italijo, foto Franc Lešnik, original zasebna last. Vir: Grajske stavbe v Sloveniji