Akcija zbiranja odpadnega papirja

Leto 2012 je za PGD Rakek finančno izredno naporno. Društvo je namreč sofinanciralo velik delež za nakup novega vozila. Ker obstoječ gasilski dom ne ponuja dovolj velike garaže, smo bili prisiljeni poleg doma urediti garažo, kamor lahko našo pridobitev parkiramo. Poleg tega smo imeli v letošnjem letu tudi nekaj zahtevnejših intervencij, na katerih je bilo poškodovane precej opreme, ki jo bo potrebno servisirati ali zamenjati.

Vsako leto nam izdatno pomagate vzdrževati in kupovati opremo ter na splošno držite pokonci naše društvo v obliki prostovoljnih prispevkov in članarin, katere pobiramo ob koncu leta.

V teh težkih časih od Vas ne moremo pričakovati druge finančne podpore kot to, ki nam jo že namenjate. Lahko pa nam zopet pomagate pridobiti sredstva z zbiranjem odpadnega papirja, kot smo to storili že v začetku leta. Zbiralna akcija bo potekala 2. in 3. novembra. Pred gasilskim domom bo postavljen kontejner, v katerega boste lahko ta papir pripeljali. Za vse tiste, ki papirja ne morete pripeljati pa bomo organizirali odvoz. Kontaktni telefonski številki: 040-888-939 (Klemen Purkart) in 031-249-145 (Miha Modic).

Za sodelovanje se Vam vnaprej zahvaljujemo in upamo na čim boljši izkupiček.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.