Vaje bolničarjev in PPO – scenariji

Danes smo na vajah PPO obnavljali znanje z izvedbo različnih scenarijev. Obdelali smo področja hudih krvavitev, opeklin, poškodb hrbtenice, pomoč pri utopljenem, pomoč pri udaru električnega toka,… (Nejc Lukan)